HUS-styrelsens nya ordförande Risto Rautava om bekanta Raseborgs sjukhus: "Har bilden att sjukhuset också framöver behövs"

HUS-styrelsens nya ordförande Risto Rautava besöker alla HUS-enheter och i onsdags stod Raseborgs sjukhus i tur. Bild: Lina Enlund

Ordförande för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts nya styrelse Risto Rautava besökte Raseborgs sjukhus i onsdags. Besöket var ett led i hans rundtur till samtliga HUS-enheter. Med på besöket var också HUS-styrelsens enda västnyländska ledamot Henrik Wickström från Ingå.

HUS-styrelsens nya ordförande Risto Rautava träffade ledningen för Raseborgs sjukhus i onsdags. Sjukhusets direktör Gabriela Erroll och chefsläkare Fredrik Forsström fick tillfälle att diskutera sjukh...