Raseborgs lokala restriktioner för idrotten

Vi inom Ekenäs IF:s fotbollssektion har i nuläget svårt att acceptera de beslut och restriktioner som beredskapsgruppen i Raseborg tar beträffande idrottsverksamhet och användningen av utrymmen.

Begränsningen att endast ett lag i gången får träna på hela centrumplanen gör att mängden träningstider inte räcker till för de lag som får träna. Är det en rimlig begränsning att maximalt 10 spelare inklusive tränarna får träna på halva centrumplanen, en yta som i stort sett är 50*60meter? Är det blott mittlinjens position som ligger bakom sagda begränsning? Samtidigt får 10 spelare träna inomhus i till exempel Hakarinnes gymnastiksal. Vilken är logiken bakom de här besluten? Vi vill ju ha våra spelare utomhus, att öppna inomhushallar hjälper inte en lagsport som fotbollen. Vi gläds åt att 2007 födda och äldre får börja träna igen. Men restriktionerna gör så att träningsturerna på centrumplanen i Ekenäs omöjligen räcker till för alla lag. Med nuvarande begränsningar tvingas lag med fler än 18 spelare dessutom lämna spelare hemma, de ryms inte med på en del av träningarna! En plan av centrumplanens storlek kan mycket väl delas i fyra delar för att möjliggöra att två lag tränar på samma gång vilket dubblar kapaciteten. Under december månad genomförde vi framgångsrikt sagda system med skilda in och utgångar för lagen.

Med nuvarande förlängningar av restriktionerna riskerar våra lag att komma helt utan matchförberedelser in i tävlingssäsongen. Finlands Bollförbund har meddelat att alla lag ska få en period av två veckors förberedelser utan begräsningar i verksamheten innan tävlingssäsongen inleds, nuvarande bud är att säsongen eventuellt inleds första veckan i maj. Kommer EIF inte att få samma tid av normala förberedelser som andra föreningar?

EIF fotbollssektion lider oproportionerligt på grund av närheten till huvudstadsregionen trots att besluten fattas lokalt och bör följa det lokala smittläget. Till dags datum är antalet konstaterade coronafall inom EIF juniorfotbollen noll. Vi känner inte heller till några exponeringar. Vi har jobbat tillsammans med staden och respekterat de anvisningar vi fått. Det talas väldigt mycket om det ökade illamåendet bland de unga, hur har man tagit detta i beaktande när ovan nämnda beslut tagits? Och med ett fortsatt gott smittläge i Raseborg då bör gruppen på allvar fundera på att låta barn och unga idrotta, idka hobbyverksamhet och spela fotboll helt normalt.

Simon Eklund ordförande Jens Mattfolk träningschef Niklas Busk verksamhetsledare Ekenäs IF:s fotbollssektion