Raseborgs dagisintäkter kan sjunka med 230 000 euro

Bild: Arkiv/Evy Nickström

Bildningskansliet i Raseborg har gjort en provberäkning och konstaterar att klientavgifterna för småbarnspedagogiken kan sjunka med 230 000 euro år 2018.