Raseborgs dagisintäkter kan sjunka med 230 000 euro

Bild: Arkiv/Evy Nickström

Bildningskansliet i Raseborg har gjort en provberäkning och konstaterar att klientavgifterna för småbarnspedagogiken kan sjunka med 230 000 euro år 2018.

Bakgrunden till de lägre intäkterna är den proposition som regeringen gav den 19 september.

Avgifterna för små- och medelinkomsttagare sjunker och syskonrabatten för det andra barnet är framöver 50 procent i stället för nuvarande 10 procent. För en tvåbarnsfamilj med bruttoinkomster på totalt 5 900 euro i månaden sjunker avgifterna med över 1 200 euro per år.

Kommunerna kan kompenseras för de minskade intäkterna genom att fastighetsskattens nedre gräns höjs. En annan kompensation är ökade statsandelar för basservice.

Bildningsnämnden antecknade beräkningarna för kännedom på sitt möte i onsdags.

Mer läsning