Raseborgs bokslut drygt 4 miljoner sämre än budgeterat

Raseborg investerade 10,1 miljoner euro i fjol. Det största enskilda investeringsobjektet var 2,6 miljoner euro för Karis järnvägsbro. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs bokslut för 2018 visar att resultatet var 4,4 miljoner euro sämre än man budgeterat för. Stadsstyrelsen behandlade bokslutet i måndags.

Minskade skatteintäkter och ökade kostnader för den specialiserade sjukvården drog ned på Raseborgs stads ekonomiska resultat för år 2018.

Bokslutet för i fjol visar ett negativt resultat på 2,7 miljoner euro inklusive affärsverket Raseborgs Vatten. Man hade budgeterat för ett positivt resultat på 1,7 miljoner euro, vilket innebär det att resultatet är 4,4 miljoner euro sämre än budgeterat.

Året var fullt av överraskningar som påverkade resultatet negativt. Skatteinkomsterna blev 2,3 miljoner lägre än budgeterat och specialistvården överskred budgeten med närmare 4,3 miljoner euro.

Andra sektorer gick bättre

I övrigt var stadens resultat i stort sett bra och det positiva i resultatet är att de andra sektorernas verksamhetsbidrag blev bättre än budgeterat.

De minskade skatteinkomsterna berodde delvis på rekordhöga skatteåterbäringar till fysiska personer. Detta inkomstbortfall drabbade ungefär två tredjedelar av kommunerna i Finland.

I och med det negativa resultatet steg det kumulativa underskottet till cirka 5 miljoner euro mot 2,3 miljoner euro året innan.

Förutsätter koll

Trycket för att balansera stadens ekonomi har på grund av de här omständigheterna igen ökat och förutsätter kontinuerlig koll på den ekonomiska situationen.

Stadens skuldbörda sjönk med 1,6 miljoner euro till 106,5 miljoner euro. Lånebördan per invånare ligger nu på 3 855 euro.

Staden investerade 10,1 miljoner euro under året vilket var nästan i enlighet med budget. De största enskilda investeringsobjekten var 2,6 miljoner euro för Karis järnvägsbro och 1,5 miljoner euro för Karis nya daghem. De här projekten fortsätter under år 2019.

Dessutom användes 1,7 miljoner euro för byggande och grundförbättringar av trafikleder.

"På rätt väg"

– Även om resultatet för 2018 inte var som planerat är staden på rätt väg för att få ekonomin i balans, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, SFP.

Han säger att det ännu behövs ansträngningar för att ett positivt kumulativt överskott ska nås och för att mer resurser ska kunna läggas på utveckling för invånarnas och personalens bästa. För år 2019 har ett positivt resultat på 1,4 miljoner euro aviserats.