Raseborgs attraktion undersöks

Undersökningen utförs av Innolink och finns på nätet. Bild: Skärmavbild

Raseborg deltar i en attraktionskraftsundersökning bland de så kallade regionstäderna. Att en stad är en regionstad betyder att den är områdets eller regionens centrum.

Raseborg är en av Finlands 55 regionstäder. I januari utför alla regionstäder en "mjuk attraktionskraftsundersökning" bland sina invånare med syfte att ta reda på hur städerna uppfattas.Undersökningen...