Raseborgarna ska bli ambassadörer för sin hemstad

Turistsekreterare Martina Österberg poängterar att jobbet med att marknadsföra Raseborg är en stor process som utvecklas steg för steg. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs stad har ett förslag till ny marknadsföringsplan. Stadsutvecklingssektionen godkände för sin del planen i måndags och föreslår att stadsstyrelsen gör detsamma.

Förslaget till ny marknadsföringsplan för åren 2021–2023 har utarbetats av Julia Ingo, Petra Louhimies och Martina Österberg. Avsikten är bland annat att göra staden mer känd och öka den sorts dragnin...