Raseborgare verksamhetsledare för Esbos Gröna

Oskari Sundström från Raseborg vikarierar från och med måndagen verksamhetsledare Kimmo Kyrölä på posten som vd för De gröna i Esbo. Bild: Pressbild

De gröna i Nyland förstärker sin organisation under landskaps- och riksdagsvalen genom att anställa Oskari Sundström från Raseborg som distriktets valarbetare.

Fullmäktigeledamoten Oskari Sundström från Raseborg börjar officiellt jobba som valarbetare för De gröna i Nyland i september – redan under våren deltar han i valarbetsgruppens arbete.

Redan på måndag, den 12 mars, börjar ändå värvet inom partiet genom ett faderskapsvikariat. Han ska från och med nästa vecka vikariera Kimmo Kyrölä på posten som verksamhetsledare för De gröna i Esbo då Kyrölä blir faderskapsledig.

Familjefrågan viktig

Reformen av familjeledigheterna är en viktig värdefråga för partiet, konstaterar Kyrölä.

– Familjerna borde ges möjlighet att dela på ansvaret för barnskötseln på ett jämlikare sätt än nu. Det är också viktigt för mammornas karriärer att papporna tar ett större ansvar för vården av barnen, säger han.

Kyrölä säger att han med lugn i sinnet lämnar över åt raseborgaren Sundström.

Förstärker organisationen

Partiets nyländska krets beskriver anställningen av Sundström som en förstärkning av organisationen under de kommande landskaps- och riksdagsvalen.

Sundström ser uppdraget som intressant ur Esbos synvinkel med många egna stora projekt på gång – liksom ur nyländskt perspektiv.

Esbo genomgår en stor reform av skolnätet och därtill har västmetron nyss börjat trafikera. På grund av västmetron har hela Esbos kollektivtrafik åkt på en rejäl prövning, konstaterar Sundström.

I Nyland igen är det social- och hälsovårdsreformen som orsakar bekymmer.

– Social- och hälsovårdsreformen ser ut att misslyckas på många plan. Det vore bättre för finländarna, och i synnerhet för nylänningarna, om reformen inte verkställdes som den nu är planerad, säger Sundström.

Bland annat lyfter han fram beräkningar som visar att reformen kommer kräva nedskärningar på 300 miljoner euro inom social- och hälsovården i Nyland för att reformen alls ska kunna genomföras.

– Det är i strid med reformens centrala mål om effektiverade resurser och bättre tillgänglighet till vård.

Mer läsning