Raseborg visar underskott även 2015

Raseborgs ekonomi är mycket svag, visar senaste bokslut. Bild: Arkiv

Raseborgs bokslut för år 2015 uppvisar ett underskott om 2,6 miljoner euro. Detta gör att det kumulativa underskottet ökar till 15,1 miljoner.

I bokslutet skriver stadsdirektör Tom Simola att då "även budgeten år 2016 och ekonomiplanen för åren 2016-2018 uppvisar ett ordentligt underskott, kan man konstatera att stadens ekonomiska läge är mycket svagt".

Simola skriver att staden bör vidta kraftiga åtgärder för att balansera sin ekonomi. Annars riskerar Raseborg inom kort att klassificeras som kriskommun.

Mer läsning