Raseborg vill veta vad invånarna tycker om kollektivtrafikens nivå

Raseborgs stad vill veta vad du tycker om kollektivtrafiken. Bild: VN-arkiv

Nu har chans att tycka till om kollektivtrafiken i Raseborg. Du kan svara på en enkät till och med den 23 april.

Raseborgs stad har inlett ett arbete med att utreda invånarnas syn på kollektivtrafikens servicenivå i Raseborg. Stadens vill få ett svar på hur kollektivtrafiken ska vara i Raseborg och därför uppmanas invånarna att svara på en enkät. Det är möjligt att svara på enkäten till och med den 23 april i år.

I samband med kartläggningen beaktas invånarnas rörlighetsbehov, målen för utvecklingen av trafiksystemet och stadens möjligheter att finansiera kollektivtrafiken.

Staden uppmanar också dem som inte aktivt använder kollektivtrafiken att svara på enkäten. I ett pressmeddelande skriver staden att resultatet kommer att påverka stadens framtida upphandling av kollektivtrafik.

Klicka här för att komma till enkäten.