Raseborg vill testa mat från automat

Hemvården i Raseborg har i dag ett brokigt system för tillredning och hemkörning av mat. Det innebär varierande kvalitet och ojämlik service.

Dessutom belastar utkörningen av matlådor hemvårdspersonal och binder resurser till en arbetsuppgift som kunde skötas på annat sätt.

Ett alternativ till hemkörd mat är Menumat-automaten som kan laddas med 18 portioner och uppges passa de flesta klienter.

För att testa servicens lämplighet föreslås ett pilotprojekt i Karis och Pojo under tiden 1 mars–31 augusti. Totalt skulle projektet beröra cirka 60 klienter. Menumat-servicen kostar 9,49 euro portion vilket i stor sett motsvarar dagens pris för hemkörd mat.

Grundtrygghetsnämnden beslutar om pilotprojektet på sitt möte på torsdag.