Raseborg vill sälja Knipnäs

Raseborg förbereder Knipnäs för försäljning. Bland annat ser staden över detaljplanen för att göra fastigheten mer attraktiv. Möjligheten till byggnader närmare stranden är en idé.

En ekallé och äppelträd pryder gården bakom Knipnäs. Bakom buskarna skymtar havet. Fastigheten förbereds nu för försäljning och för att göra den mer attraktiv kan detaljplanen ändras.

Raseborg äger nämligen närmare 85 procent av aktierna i Fastighets Ab Knipnäs och i måndags beslöt stadsstyrelsen att Knipnäs får säljas. Axxell äger drygt 15 procent av aktierna. Aktierna ger rätt till besittning av byggnaderna.

– Vi har egentligen ingen användning för fastigheten och Axxell har uttryckt att de inte heller har det i framtiden. Det är en ståtlig byggnad på bra plats, men det är inte bra om den står tom, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist som är beredare för förslaget.

Det är stadens tekniska central som sköter försäljningen, men fastighetsbolagets styrelse har det juridiska ansvaret.

Kan utvidgas till stranden

Syftet med planändringen är göra det möjligt att bygga bastu-, sällskaps-, och ekonomibyggnader i närheten av stranden.

Det finns redan en bastu på området, men den är inte invid stranden utan i närheten av de övriga byggnaderna.

– Det är bra att ha breda möjligheter. Det finns mycket byggrätt för fastigheten. Det går att utnyttja den för att göra hela området attraktivare, säger Anders Walls.

Han är ordförande för fastighetsbolaget Knipnäs. Han är också stadsstyrelsens ordförande och var därför jävig och stod utanför när stadsstyrelsen fattade beslut om Knipnäs.

Stranden är i dag öppen för allmänheten. Walls tror inte den skulle stängas även om det skulle bli aktuellt att utvidga fastigheten till stranden.

– Jag tror det finns en ambition att hålla ett öppet stråk för allmänheten. En sådan vilja tror jag det finns och att staden inte säljer ut hela stranden, säger Walls.

– Invånarna ska kunna gå längs med den i framtiden. Min åsikt är att invånarna ska ha fri tillgång till stranden, säger Lundqvist.

Eventuella ändringar i detaljplanen sker i växelverkan med kommuninvånarna. Innan ändringar görs kommer de att finnas för påseende för allmänheten.

Spekulerar inte om pris

Priset på fastigheten vill Walls inte spekulera i. Bolaget har en nettoskuld på 4,3 miljoner.

– Några stora förluster vill man inte ha, säger Walls.

Inte heller stadsdirektör Lundqvist vill spekulera i priset.

– Det finns ett tillägg att det inte ska vara en ekonomisk belastning för ägarna om fastigheten säljs.

Svårt att hitta köpare

Fastighetens storlek med flera byggnader på ett stort område gör det inte lätt att hitta köpare.

Jan Gröndahl, som är teknisk direktör, utgår ifrån att det är knepigt att hitta en köpare till fastigheten. Staden kommer anlita nationella förmedlare som verkar i hela landet och utomlands.

Det är möjligt att byggnaderna säljs enskilt.

– Det här avgörs från fall till fall. Man måste beakta hur det påverkar helheten vid försäljning, säger Gröndahl.

Hurudan köpare kan vara intresserad?

– Varför inte en läroanstalt, hotell eller äldreboende? säger Gröndahl.

– Det är sannolikt någon typ av företag. Vårdsektorn kunde vara en möjlig köpare med tanke på att hälsovårdsreformen innebär att det rör på sig i branschen, säger Walls.

Någon som sysslar med bostäder kunde vara en annan framtida köpare.

Axxell med på noterna

Axxell beslöt innan stadsstyrelsen att man är villig att sälja om staden är det.

– På grund av förändrade behov och ekonomi behöver vi inte fastigheten längre. Vi klarar oss utan den och kan flytta på kort varsel, säger Axxells vd Stefan Johansson.

Han är också vice ordförande i Fasighets Ab Knipnäs.

Just nu används fjärde och delar av tredjevåningen i huvudbyggnaden som internat.

– Vad vi gör med det om det blir försäljning löser vi då.

Det finns olika lösningar som kan bli aktuella.

– Novia har fina utrymmen och deras eget behov minskar. Sedan kanske det finns en möjlighet att återvända till Karis.

Axell använder också källarvåningen, halva första våningen och hela andra våningen till undervisning.

Axxell Utbildning har ett hyresavtal i Knipnäs fastighet som sträcker sig till 2035. Hyresavtalet skrevs under våren 2006 av yrkesskolan Sydväst, men förhandlades fram då Ekenäs stad köpte Knipnäs år 2000.

Då försäljningsförhandlingar förs bör hyresavtalet och dess ekonomiska värde beaktas.

– Det är i praktiken ett värdefullt avtal. Om en ny köpare är intresserad är det av vikt att veta om det finns långa hyreskontrakt, säger Gröndahl.

Huruvida Axxell kan komma ur avtalet eller inte sker med separata beslut.

– Nu pratar vi endast om försäljning av helheten.

Staden flyttar till Ekåsen

Även Raseborgs stad har verksamhet i Knipnäs sedan årets början. Personalavdelningen och it-avdelningen har verksamhet i byggnaden. Staden använder delar av källaren, första våningen och tredje våningen.

– Tanken är att de ska vara kvar tills de flyttar till Ekåsen, säger Walls.

Ekåsen väntas vara inflyttningsklart i september eller oktober 2018.

Knipnäs var också med som ett alternativ när olika möjliga fastigheter för stadshus utreddes.

– Knipnäs är lite på sidan om med tanke på en sådan här verksamhet, säger Walls.

Byggnaden är i gott skick

Arne Nummenmaa är vd för Fastighets Ab Knipnäs. Han ansvarar för att fastigheterna sköts om. Enligt honom är huvudbyggnaden i gott skick.

Julen 2014 fick byggnaden vattenskador när en kran lämnats på på första våningen och vattnet rann ner i källaren.

– Vattenskadan har åtgärdats till fullo.

Det kostade kring 100 000 att reparera skadan och därför var driftkostnaderna för år 2015 betydligt högre än normalt. Driftskostnaderna fördelas mellan aktieägarna i relation till deras ägarandel.

Byggnaden sanerades i sin helhet 2002 och 2003. Då gjordes sjukhuset om till föreläsningssalar.

Byggnaderna i Knipnäs

Aktieägarna har rätt att besitta tre byggnader.

Skötselkostnaderna i fjol var cirka 275 000 euro.

Byggrätten för tomten är cirka 37 000 kvadratmeter varav cirka 30 000 är utnyttjad.

Byggnaderna är inte skyddade.

Huvudbyggnaden

Är 90 meter lång och består av fyra våningar och en källare.

Är uppvärmd med fjärrvärme.

Axxell hyr undervisningsutrymmen på cirka 3 100 kvadratmeter (ursprungligen cirka 3 500 kvadratmeter).

Byggnaden blev klar vintern 1931.

Byggnaden såldes året därpå till Ekenäs för 300 000 mark eftersom föreningen som byggt huset gick i konkurrs.

1936 blev byggnaden en del av centralsjukhuset på Ekåsen.

Åren 1939-1945 användes byggnaden som krigssjukhus för lungskadade och personer som fått nedsatt funktionsnedsättning från kriget.

År 1945-1946 internerades 350 barn och vuxna från Tyskland och Ungern och byggnaden omgärdades med taggtråd.

Sedan har byggnaden använts som sjukhus fram till 1996.

Ekenäs stad köpte byggnaden 1997 för fem miljoner mark.

Sjömansro

Även kallad Läkarvillan.

Är ett bostadshus i två våningar.

Har en lägenhet med sex rum och kök på 214 kvadratmeter och en källare på 60 kvadratmeter.

Bostaden är uthyrd.

Oljeuppvärmning.

Rosengården

Bostadshus på totalt 645 kvadratmeter.

Bostadsyta på 430 kvadratmeter som är uppdelat i två lägenheter på sex rum och kök.

Källarutrymme på 215 kvadratmeter.

Fjärrvärme.

Snickeribyggnaden

Har en yta på 1 005 kvadratmeter.

Byggdes år 2003 och 2004.

Används och ägs av Axxell, men används inte till fullo.

Fjärrvärme.

Bastu

Har en yta på 200 kvadratmeter.

Ägs av Fastighets Ab Knipnäs.

Används inte, men är i tekniskt gott skick.