Raseborg vill fira med Ingå

Raseborg kommer att tacka ja till Ingås inbjudan till själständighetsfest 2017.

Ingå har meddelat att de snart kommer att bjuda in Hangö, Raseborg och Sjundeå till en självständighetsfest år 2017. Igår beslöt stadsstyrelsen i Raseborg att man kommer att tacka ja till Ingås inbjudan då den kommer.

En gemensam fest passar jubileumsårets tema Tillsammans. Dessutom skulle det kosta Raseborg cirka 40 000 euro mer att ordna en egen fest. Nu behöver staden reservera 16 000 euro för festen 2017.

För att stödja lokala aktörer beviljades 25 000 euro som delas ut i form av bidrag mellan 500 till 1 000 euro styck. Det borde räcka till drygt 30 projekt under jubileumsåret. Bidragen lediganslås i september 2016.

Mer läsning