Raseborg utvidgar riskgruppen som vaccineras

Raseborg utvidgar riskgrupp 2 som vaccineras mot coronaviruset. Bild: VN-arkiv

Raseborgs stad gör en ändring i vaccineringen av personer i riskgrupp 2. Nu vaccineras 16–17-åringar.

På torsdagen meddelar Raseborgs stad att coronavirusvaccineringen av riskgrupp 2 utvidgas och numera också inkluderar 16–17-åringar. Riskgrupp 2 innehåller 16–64-åringar med en sjukdom eller ett tillstånd som ökar risken för allvarlig covid-19. Följande sjukdomar eller tillstånd hör till riskgrupp 2:

1) Astma som kräver kontinuerlig medicinering.

2) Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom).

3) Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen.

4) Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret.

5) Svår kronisk leversjukdom.

6) Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens.

7) Sömnapné.

8) Psykossjukdom

9) Sjuklig fetma (BMI över 40).

16–17-åriga raseborgare som hör till riskgrupp 2 kan, sedan klockan 13 i dag, boka tid för coronavirusvaccinering genom att ringa telefonnumret 019 289 3141. Med start klockan 16 i dag går det också att boka en tid på webben.