Raseborg uppdaterar sitt energi- och klimatprogram – sex punkter ska göra staden kolneutral 2035

Sex tyngdpunkter ska se till att Raseborg är kolneutralt 2035. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Stadsstyrelsen i Raseborg tillsatte nyligen en ny styrgrupp som ska uppdatera stadens energi- och klimatprogram. Målet är detsamma som för så många andra; Raseborg ska vara en kolneutral stad år 2035.

Om 14 år ska Raseborg vara kolneutral. För att nå dit har staden utarbetat ett energi- och klimatprogram – det godkändes av stadsstyrelsen i januari i år. I bakgrunden finns en styrgrupp, som är utsed...