Raseborg tar till hårda bandage mot försvarslösa invånare

Vi får vara tacksamma för att vi har en fungerande polisfunktion i Raseborg för i värsta fall måste polisen ta hand om färdtjänstkunder som blir lämnade utan behövlig transportmöjlighet.

Det har i olika sammanhang aktualiserats hur illa färdtjänsten fungerar i Raseborg sedan förra sommaren. Före det fanns inte problem. Raseborgs stad ingick ett samarbete med många andra kommuner i Västnyland och kom överens med Lojo stad att den sköter om arrangemangen.

Klagomålen blev många och nu pågår förberedelserna om ett nytt koncept enligt vilket Esbo stad från nästa år tar över arrangemangen för färdtjänsten för tio kommuner i Västnyland och bland dem finns Raseborg.

I Raseborg är de ansvariga tjänstemännen främst social- och hälsovårdsdirektören och chefen för socialservice och de är så arroganta att de inte ens svarar på frågor som ställts till dem om de fatala bristerna i färdtjänsten i staden. I princip är det stadsdirektören som har det högsta tjänstemannaansvaret enligt förvaltningsstadgan, även för socialsektorn, men han har knappast aldrig satt sig in i något som gäller färdtjänst och vad den kräver av en stad.

Det att staden har ett interkommunalt samarbete i upphandling av färdtjänst med andra kommuner betyder inte att inga variationer i kommunernas handlingssätt tillåts. Av de tio kommunerna finns sådana som har kunniga tjänstemän och kunniga socialnämnder som kan läsa gällande lagar och som följer Social- och hälsovårdsministeriets direktiv om handikappservice, men Raseborg hör inte till dem.

Förmedlingen av färdtjänstköror har getts till Lähitaksi och kunderna ska använda endast ett nummer för beställningar av taxi, men det garanterar inte att det finns taxi till förfogande. Vi får vara tacksamma för att vi har en fungerande polisfunktion i Raseborg för i värsta fall måste polisen ta hand om färdtjänstkunder som blir lämnade utan behövlig transportmöjlighet och inte kan ta sig hem eftersom taxin aldrig kommer. I ett fall hade en funktionshindrad suttit två timmar på en bänk, aldrig fått sin taxi och förbikörande poliser hade noterat det, undrat om allt står väl till och körde sedan hem åldringen.

Så här fungerar socialförvaltningen i Raseborg. Den ledande socialhandledaren för handikappärenden har tydligt betonat och även gett skriftlig information till dessa kunder, i likhet med socialledningen, att det är förbjudet att anlita tillgänglig taxi om det enda tillåtna numret inte ger taxi. Används annan taxi ska kunden betala allt själv.

Det finns ett nummer som går direkt till närmaste lediga taxi, men det får färdtjänstkunderna inte använda enligt Raseborgs ledande tjänstemän i socialförvaltningen. Någon laga motivering ger de naturligtvis inte. Ändå stadgar lagen att alla tjänstemannabeslut ska basera sig på lag.

Jag har för min del kontaktats av ett tjugotal kunder i färdtjänsten som återgett samma problem. Jag talade därför med den ansvariga juristen på Social- och hälsovårdsministeriets handikappservice, Kirsi-Maria Malmlund, som uppgav att ingen kommun får uppställa hinder för färdtjänstens funktion och den ska fungera utan svårigheter och alla tider och dagar. På kvällar och söndagar lika väl som under dagstid. De funktionshindrade ska kunna vara delaktiga i samhället på likvärdiga villkor och en kommun får inte isolera dem från normala samhällskontakter.

I social-och hälsovårdsnämndens protokoll från februari kan man läsa att budgeten för färdtjänsten kan skäras ner med 200 000 för 2019. Staden har valt att ta till hårdaste möjliga bandage mot de mest försvarslösa av kommuninvånarna, men om den kommer att lyckas i sitt uppsåt återstår att se.

Bo Holmberg Karis