Raseborg stänger idrottsanläggningar och inhiberar träningsturer

Raseborg stänger alla offentliga idrottsanläggningar. Bild: VN-arkiv

På tisdagen meddelade Raseborgs stad att alla offentliga idrottsanläggningar stängs. Det gäller också skolornas gymnastiksalar.

Raseborgs beredskapsgrupp har bestämt att stadens alla offentliga utomhus- och inomhusidrottsanläggningar stängs. Det gäller bland annat bollhallen och simhallen i Ekenäs, idrottshallen i Karis, konditionssalar, vinterbad samt andra idrottsanläggningar. Dessutom stängs skolornas gymnastiksalar och det innebär att alla bokade träningstider i salarna annulleras.

Beslutet gäller till den 10 januari nästa år. Staden rekommenderar privata aktörer att följa stadens exempel.

Utegym, näridrottsplatser, motionsspår och uterinkar berörs inte av beslutet. Det gör heller inte skate- och parkourparken i Karis.

Liknande nivå

Staden publicerade också sin veckoöversikt på tisdagen. Under veckorna 49–50 har det under de 14 senaste dagarna i Raseborg funnits 14 nya fall per 100 000 invånare. Räknas personer som befinner sig i Raseborg, men som inte är skrivna i staden, är siffran 22 fall per 100 000 invånare under motsvarande tidsperiod.

– Coronafallen i Finland ökar något. Läget är värst i Nyland men antalet nya fall har stabiliserats då man jämför de två senaste veckorna med två veckor innan. Det betyder att restriktionerna som infördes har gjort nytta, säger Raseborgs chefsläkare Tove Wide på stadens webbsida.

Hon konstaterar också att situationen i Raseborg har hållits på en liknande nivå som tidigare.

– Vi har inte haft massexponeringar de senaste veckorna. Det betyder att de som fått smittan har varit försiktiga och inte rört sig bland folk.