Raseborgs stad: De här personerna kan få en tredje vaccindos

Raseborgs stad informerar mera om vaccineringen nästa vecka. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs stad rekommenderar en tredje coronavaccindos för alla som har fyllt 60 år och alla som är över 12 år och hör till vissa riskgrupper.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar numera en tredje coronavaccindos för alla som har fyllt 60 år och alla som är över 12 år gamla och hör till riskgrupp 1 eller riskgrupp 2 (riskgrupperna...