Raseborg-Somero får 17 nya fartkameror - tar skarpare bilder

Bild: Lina Enlund

Vägavsnittet Raseborg–Somero får 17 nya trafiksäkerhetskameror. I april 2020 är de klara att tas i användning.

De 17 nya automatiska trafiksäkerhetskamerorna placeras på båda sidorna om vägen vid bland annat Österby, Tenala, Hulta, Bjärnå station, Salo och S:t Bertils.

I dag, den 1 november, börjar man med bland annat elarbeten. Kamerastolparna sätts upp senare under hösten. Arbetet ska vara klart i april 2020.

Kamerorna placeras på sådana vägsträckor och platser där risken för trafikolyckor är stor.

Mäter hastighet på 150 meter…

De nya trafiksäkerhetskamerorna har en ny teknik som kan mäta hastigheten till och med på ett 150 meters avstånd. Kamerorna kan dessutom följa flera fordons hastigheter samtidigt.

Kamerorna tar skarpare bilder. Det gör det möjligt för polisen att förutom fortkörning, också upptäcka till exempel förare som kör utan säkerhetsbälte eller som håller i en telefon under färden. Enligt den nya vägtrafiklagen som träder i kraft i juni 2020 kan polisen ge böter för sådana förseelser.

223 olyckor på 4 år

Syftet med de automatiska trafiksäkerhetskamerorna är att få ned hastigheterna och rädda liv. Enligt polisens statistik skedde 2014-2018 totalt 223 trafikolyckor på stamväg 52 mellan Raseborg och Somero.

I olyckorna dog 2 personer och 35 skadades. Största delen av olyckorna var djurolyckor eller singelolyckor, där fortkörning var den huvudsakliga orsaken.

Enligt NTM-centralerna i Egentliga Finland och Nyland kan de automatiska trafiksäkerhetskamerorna minska andelen dödsolyckor med 18-32 procent, och olyckor där någon skadas allvarligt med 20 procent.