Raseborg slopar kemikalier på konstgräs

Gräs. Centrumplanen i Ekenäs hade riktigt gräs förr (bilden), nu konstgräs. Bild: Lina Enlund

Fritidsnämnden i Raseborg har beslutat att konstgräsplanen i Karis hålls spelbar från den 1 mars och att Ekenäs konstgräsplan öppnas för spel den 1 april. Det ska ske utan hjälp av kemikalier. Nämnden har också fastställt hyrorna för att använda planerna.

Från den 1 mars ska man kunna spela fotboll på konstgräsplanen i Karis. Det ska möjliggöras med hjälp av plogning och värme – förutsatt att det är möjligt enligt väderförhållandena. Man ska inte använ...