Raseborg satsar på nya avfallskärl vid fyra fastigheter

Det är avfallskärl av typen som grävs ner, liksom de på bilden, som Raseborgs stad nu ska skaffa till Langansböle daghem i Ekenäs, Solbacka daghem i Karis, Raseborgsvägen 5 i Ekenäs och Grabbegården i Karis. Bild: VN-arkiv

Tekniska nämnden i Raseborg beslutade i tisdags använda 45 000 euro på att köpa och montera så kallade djupinsamlingskärl för avfall. Medlen tas från årets anslag för grundliga reparationer och var hittills ofördelade.

Vid nybyggnation har stadens utrymmesförvaltning redan tidigare satsat på djupinsamlingskärl. Nu väljer man att uppdatera fyra befintliga. De fastigheter som berörs och nu får nya kärl är Langansböle...