Raseborg säkrade visioner för Svartåns fiskar och musslor

Arbetet med att bygga fiskvägar och iståndsätta livsmiljöer för flodpärlmusslor i Svartån fortsätter. Raseborgs stad har förbundit sig till finansiering fram till 2029. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Stadsstyrelsen i Raseborg har godkänt ett engagemang i Svartån och dess fiskvägar som sträcker sig fram till 2029.

Raseborgs stad förbinder sig att under åren 2022–2025 delta i finansieringen av byggandet av fiskvägar i Svartån med 170 000 euro per år. Det sker inom ramen för vattendragsvisionen för Svartån. Stads...