Raseborg säkerställer vård för papperslösa

Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ut uppdaterad information om hur social- och hälsovård för papperslösa personer bör ordnas.