Raseborg sågar tågutredning

Bild: VN-arkiv

Full av antaganden och till och med direkta fel. I stadsstyrelsen i Raseborg är man inte imponerad av studien över ESA-banans effekter.

Nyligen publicerades en studie enligt vilken en ny tågförbindelse mellan Åbo och Helsingfors, den så kallade ESA-banan eller "entimmeståget", skulle ge flera fördelar och betala sig på 20 år.

Nu kontrar Raseborg med ett initiativ om att kommunerna i Västnyland tillsammans låter göra en utredning om vad en grundförbättring av kustbanan skulle innebära.

– Rent ut sagt tycker jag att den gjorda utredningen av ESA-banan är full av antaganden och överdrifter. Vi är övertygade om att vi kan påvisa att det samhällsekonomiskt och även annars är betydligt vettigare att satsa på kustbanan, vilket också alla tidigare utredningar påvisat, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Förfrågan att medverka går nu vidare till grannkommunerna. För egen del tycker Walls att utredningen är värd satsningen.

– Det handlar om lite pengar sett till kustbanans betydelse för regionen.

Aktion även för tingsrätten

Tågtrafiken är inte det enda som för tillfället väcker frustration. Indragningen av tingsrätten är enligt Anders Walls ett i ledet av skadliga beslut för regionen och även här avser staden agera.

– En skrivelse till Justitieministeriet är det minsta man kan göra, men vi ska ännu fundera på om det finns något effektivare att ta till, säger Walls.

En diskussion om tågtrafiken ordnas på initiativ av lokala riksdagsledamöterna Maarit Feldt-Ranta och Thomas Blomqvist på Socis i Karis torsdag klockan 18.30. En VR-representant kommer att finnas på plats för att svara på frågor, eventuellt också någon från Kommunikationsministeriet

Mer läsning