Raseborg omprövar inte, Rentto får köpa Villa Ormnäs

Nej. En grupp på fyra personer ville att stadsstyrelsen skulle ompröva sitt beslut från januari om att sälja Villa Ormnäs till Mikael Rentto. Beslutet omprövas inte. Bild: Lina Enlund

Det blir ingen omprövning av försäljningen av Villa Ormnäs i Ekenäs till Mikael Rentto. Det beslöt stadsstyrelsen i måndags. De som begärde omprövning överväger att föra ärendet till förvaltningsdomstolen.

Stadsstyrelsen i Raseborg har förkastat en begäran om att ompröva beslutet att sälja Villa Ormnäs i Ekenäs till Mikael Rentto för 334 500 euro. Försäljningsbeslutet fattade styrelsen i januari.Man kun...