Raseborg manglade budget

Bild: Kristoffer Nöjd

Flera partier efterlyste en tidigareläggning av budgetarbetet och en bredare implementering av stadens nya strategi när fullmäktige behandlade budgetförslaget för 2019.

– Vi behöver tydligare verksamhetsmål och mätare, sade SFP genom Linnea Henriksson.

– Vi behöver mer tid för att kunna förankra processerna och implementera strategin, sade De grönas Ira Donner.

I debatten aviserade bland andra SFP satsningar på vägar och De gröna på ökade personalresurser för HINKU-projektet och inom planläggningen.

De blå ville att staden satsar mer på nationell synlighet genom olika turismprojekt och evenemang. Även Jussarö figurerade i ett par repliker i sammanhanget.

Samlingspartiet ansåg att tekniska sektorn inte borde få använda vinsten för fastighetsförsäljningen för att täcka sina driftskostnader. Miikka Soivio föreslog att fullmäktige på förslag av styrelsen skulle få besluta om hur kapitalinkomsterna används. Förslaget vann understöd men förlorade i omröstningen.

I debatten under den allmänna diskussionen tog man också fasta på de jämförelsevis skyhöga kostnaderna för den prehospitala akutvården, det vill säga ambulanserna. Raseborg betalar 60 euro per invånare när ambulanstjänsterna kostar 17 euro per helsingforsare och 23,60 euro i medeltal i sjukvårdsdistriktet.

I budgetförslaget ändrades några formuleringar. På SFP:s initiativ utökades investeringsbudgeten med 300 000 euro för grundförbättringar och nybyggnad av trafikleder. Det totala anslaget för 2019 blev således 2 miljoner euro.

Stadsdirektören efterlyste inledningsvis kompenseringar för de förslag som ökar stadens kostnader. Detta tog SDP:s Petri Kajander fasta på apropå SFP:s förslag, dock utan resultat.

Artikeln uppdaterad kl. 22.06.