Raseborg lånar 25 miljoner

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har gett stadens interna controller fullmakt att uppta ett långfristigt lån på 25 miljoner euro. Bild: Arkiv

Stadsutvecklingssektionen i Raseborg har beslutat ge stadens interna controller fullmakt att via offertförfrågan uppta ett långfristigt lån på 25 miljoner euro.

Raseborgs stad tar ett lån på 25 miljoner euro. Det beslöt stadsutvecklingssektionen i måndags. Det långfristiga lånet lyfts för att säkra stadens likviditet på långsikt.

– Vi gör om kortfristiga lån till långfristiga lån för att säkra räntan, på sikt är det säkrare för staden att ha en fast ränta, förklarar stadsutvecklingssektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm, SFP.

Ränteläget är historiskt fördelaktigt just nu. Det indikativa priset för lånet som staden ska uppta, med fast ränta, är per den 8 februari 0 procent.

Lånet ska upptas för en tidsperiod på sju år med jämna amorteringar med sex månaders intervall.