Raseborg kanske säljer hamnområde i Gammelboda

Området som tekniska nämnden i Raseborg föreslår ska säljas ligger till vänster om Baggöbron från Gammelbodahållet sett. Bild: Raseborgs stad

Raseborgs stad kan sälja ett drygt 18 000 kvadratmeter stort område vid Parkudden i Gammelboda. Området består både av mark- och vattenområden. Tekniska nämnden föreslår att stadsstyrelsen ska bjuda ut området till försäljning för byggande av en småbåtshamn.

Tillstånd för att en småbåtshamn med flytbryggor, pontoner, en kaj och en båtramp får byggas på området beviljades av Regionförvaltningsverket i maj i år. Tillstånd gavs även för muddring av hamnbassä...