Raseborg kan klassas som kriskommun om några år

Bild: Lina Enlund

Stadsfullmäktige i Raseborg behandlade utvärderingsberättelsen för år 2019 i måndags. Det ekonomiska läget är kritiskt – stadens nyckeltal är på flera punkter sämre än genomsnittet i landet.

Stadens lånebörda per invånare är nästan 4 200 euro, sett till hela koncernen är lånebördan nästan 5 200 euro per invånare. Det ackumulerande underskottet igen är 525 euro per invånare. Om det kumulativa underskottet fortsätter växa riskerar staden överskrida den gräns som anges för kriskommuner i kommunallagen.

För att inte klassas som kriskommun bör Raseborg ha det kumulativa underskottet täckt före utgången av 2022. Med beaktande av resultatet 2019, den rådande coronakrisen och den gällande budgeten och ekonomiplanen har revisionsnämnden svårt att se att staden de kommande åren ska lyckas med att balansera ekonomin i enlighet med kommunallagen.

Revisionsnämnden poängterar särskilt vikten av en fungerande och aktiv koncernstyrning.

– Det tolkar jag som att det behövs en aktivare rapportering från stadens aktiebolag till stadsutvecklingssektionen och till mig, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Fullmäktige ber nu stadsstyrelsen om ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen föranleder i enlighet med kommunallagen, samt delger revisionsnämnden utlåtandet.

Mer läsning