Raseborg kan få morgon- och kvällståg igen

Från augusti kanske ett tidigt morgontåg startar från Karis mot huvudstaden på vardagar och ett sent kvällståg i andra riktningen – alla veckans dagar. Bild: Johanna Lemström

Ett sent kvällståg från Helsingfors till Karis och ett tidigt morgontåg i andra riktningen. Det kanske blir verklighet från augusti i år.

Raseborgs stad kanske köper tågtjänster av Helsingforsregionens trafik (HRT) redan från hösten. Stadsstyrelsen föreslås godkänna ett avtal med HRT för perioden augusti 2017 till juni 2019.

HRT:s offert omfattar en tidig morgontur från Karis till Helsingfors och en kvällstur från huvudstaden till Karis. Det är på initiativ av Raseborg som HRT och VR har utrett möjligheten att på kvällstid, efter att snälltågstrafiken avslutats, köra lokala tåg från Helsingfors till Karis.

Kvällståg alla dagar

En möjlighet är att det L-tåg som startar 23-tiden från Helsingfors till Kyrkslätt skulle fortsätta därifrån till Karis. Det skulle trafikera veckans alla dagar, även lördag och söndag, och anlända till Karis klockan 00.15. På vardagar skulle tåget köra i retur som ett första Y-tåg från Karis till Helsingfors med start klockan 5.52. Tåget skulle vara framme i Helsingfors klockan 6.47.

Totalkostnaden för tilläggstrafiken mellan Kyrkslätt och Karis uppgår till cirka 290 000 euro per år plus moms. Sjundeå skulle delta i kostnaderna, på kilometerbasis med 30 000 euro, Raseborgs andel blir således 260 000 euro. För 2017 skulle Raseborgs kostnad uppgå till 104 000 euro.

Efter att Sjundeå från och med år 2018 gått med i HRT kommer Sjundeås andel att faktureras som en del av kommunandelen. Innan kommunerna faktureras drar HRT av biljettintäkterna.

Utvärderas

Eftersom Raseborg inte har anslag för tilläggstrafiken i årets budget ingår det som en del av beredningen inför måndagens möte att stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige tar in ett bruttoanslag på 104 000 euro i årets budget.

Raseborg förhandlar med Kommunikationsministeriet om att få tågturerna att lyda under allmän trafikplikt. Staden föreslås därtill söka statsstöd för tågturerna.

Avtalet mellan HRT och Raseborgs stad skulle fortsätta automatiskt, Raseborg kan tidigast säga upp avtalet så att det upphör i juni 2019. HRT kan säga upp avtalet om förutsättningarna för trafiken har försvagats avsevärt sedan avtalet ingicks. Under avtalsperioden utvärderas tågturerna och om användarna är tillräckligt många kan avtalet förlängas med ett senare beslut.

Också möjlighet för Ingå

Också Ingå kan att dra nytta av de här två tågturerna, det förutsätter dock ett beslut av kommunen. Ingå skulle då ingå ett avtal med Raseborg, eftersom HRT ingår avtalet med Raseborg.

Ingå får i så fall stå för de extra kostnader som ett extra stopp på rutten kan medföra.

Mer läsning