Raseborg kan få ett nytt äldrecenter

Raseborg flyttar sin seniorrådgivning och de äldres dagverksamhet från Hagahemmet i Ekenäs till den gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsvägen 5. Det beslöt social- och hälsovårdsnämnden i går.

Dagverksamhetens utrymmen i Hagahemmet är trånga och det är lågt till tak, medan seniorrådgivningens rum är lyhörda och placerade i en korridor med ständig genomgångstrafik.

Därför flyttar verksamheten – och får på sikt kanske sällskap. De nya utrymmena i den gamla sjukvårdsskolan möjliggör nämligen en koncentrering av all dagverksamhet till Ekenäs.

I dag är dagverksamheten utspridd på fyra platser i staden – utöver Hagahemmet verkar den på Köpmansgatan 26 i Karis, i Sophiehemmets allmänna utrymmen i Pojo, samt i hälsogården i Tenala.

Den interna hyran för utrymmena uppgår till knappt 90 000 euro på årsnivå. Verksamheten som flyttar från Hagahemmet öppnar på ny adress den 1 maj.

Stadens enhet för äldreservice jobbar aktivt med att utveckla den rehabiliterande dagverksamheten för äldre. Man strävar efter att skapa en målinriktad rehabiliterande dagverksamhet som skulle stödja hemmaboendet och fungera som stöd för närståendevårdsfamiljer.

Mer läsning