Raseborg kan få en turistchef

Tjänsten som ledande turistsekreterare i Raseborg dras antagligen in och i stället inrättas en tjänst som turistchef. Det hoppas i varje fall stadsutvecklingssektionen att stadsstyrelsen ska godkänna.