Raseborg, Hangö och Ingå stöder Raseborgs sjukhus

Bild: VN-ARKIV

Fullmäktige- och styrelseordförande från Raseborg, Hangö och Ingå kom på onsdagen med ett gemensamt ställningstagande för Raseborgs sjukhus vars framtid diskuterats.

– Vi undertecknande uttalar vårt entydiga stöd för att ha kvar ett fungerande sjukhus i Raseborg. Vi inte bara stöder, utan som ägarkommuner kräver vi att HUS fortsätter med specialiserad sjukvård på sjukhuset, sägs det i ställningstagandet.

Vidare skriver man att man har ett intresse av att utveckla verksamheten vidare och ser samjouren som en livsviktig del av sjukhuset.

– Vi stöder samjouren 24/7 och betonar dess regionala betydelse hänvisande till patientsäkerhet, språk, beredskap och geografi.

Upptagningsområdet är vidsträckt och har en stor skärgård. Från sjukhuset är det 93 km till Mejlans, 45 km till Lojo, 35 km till Hangö och 40 km till Bromarv. Från Hangö till Mejlans är avståndet cirka 130 km.

– En stor del av den äldre befolkningen har svaga kunskaper i finska och då befolkningen är äldre än genomsnittet i Nyland, är servicen på svenska av särskilt stor betydelse, sägs det bland annat också i ställningstagandet som är undertecknat av fullmäktigeordförandena Thomas Blomqvist, Jouko Kavander och Robert Lemström, samt styrelseordförandena Anders Walls, Torbjörn Ekholm och Henrik Wickström.

Mer läsning