Raseborg ger utlåtanden till grannar

Mycket har redan hänt i Koverhar i Lappvik och mer är på gång. Raseborgs stad konstaterar i ett utlåtande till Hangö att planutkastet för Lappvik och Koverhar ser bra ut. Bild: Arkiv/Hangö hamn

Miljönämnderna i Hangö och Ingå har begärt in utlåtanden från grannstaden Raseborg om sina planer i Koverhar respektive Ingå port.

Hangö miljönämnd har bett om ett utlåtande av Raseborgs stad om utkastet till generalplan för Koverhar och Lappvik.

Området omfattar strandområdet från Lappvik tätort till hamnen i Koverhar och sträcker sig en liten bit på södra sidan av Viskovägen. I norr gränsar området till Kofverhag Herrgårdsväg och i öst till gränsen mellan Hangö och Raseborg.

Raseborgs stadsstyrelse fick utlåtandet på bordet i måndags. Staden anser att lösningarna i planutkastet är bra med tanke på näringslivet i regionen och en allmän dragningskraft.

Också Ingåplan ok

För Ingås del gäller samma sak. Den ändring som krävs i detaljplanen för Ingå port I har Raseborgs stad inget att anmärka på.

Detaljplanens sammanlagda byggrätt vid Ingå port I är 46 200 våningskvadratmeter. Största delen är våningsyta för arbetsplatsverksamhet.

Också om Geberit i Ekenäs

Stadsstyrelsen hade också fått en begäran om ett utlåtande om Geberit Productions ansökan om förändrat miljötillstånd.

Regionförvaltningsverket ville veta om staden har några invändningar mot att Geberit, det vill säga före detta Ido badrum på Björknäs industriområde, börjar använda en kaolinlera med högre fluorhalt.

Geberit planerar också investera i en ny rökgasreningsanläggning, framgår det.

Stadsstyrelsen har inget att anmärka mot Geberits planer.