Raseborg gav utlåtande om Kårkullas ekonomiplan

Kårkulla samkommun har anhållit om att staden Raseborg ska ge ett utlåtande om samkommunens ekonomiplanen för åren 2018-2020.

Stadsstyrelsen behandlade och godkände ett utlåtande i måndags.

Ur beredningstexten framgår bland annat att stadens betalningsandel i år är drygt 5,16 miljoner euro och stiger för år 2018 till 5,5 miljoner euro, eller mer exakt med 341 000 euro.

Själva utlåtandet slår fast två saker; nämligen att stadens handikappserviceenhet alltid ska beredas möjlighet att delta i klientspecifika genomgångar som kan påverka exempelvis kostnader, samt att staden förutsätter att Kårkulla fortlöpande arbetar för en effektiverad verksamhet och sänkta kostnader.

Mer läsning