Raseborg fortsätter med restriktioner hela januari

Biblioteken är fortsättningsvis stängda i Raseborg, men det är möjligt att avhämta reserverat material. Bild: VN-arkiv

Raseborgs stads beredskapsgrupp har fattat beslut om coronavirusrestriktioner för januari. Upplägget följer samma linje som tidigare.

På sin webbsida skriver Raseborgs stad att stadens beredskapsgrupp, på sitt möte på fredagen, har bestämt sig för att fortsätta med flera coronavirusrestriktioner till och med den 31 januari i år. Restriktionerna berör följande områden:

Utbildning:

Gymnasierna börjar med närstudier den 11 januari i år och beslutet ses över vid behov. Distansstudier kan införas snabbt om det behövs.

Närstudier tillåts på andra läroanstalter och på andra stadiet när det stöder inlärningen för de studerande.

Den grundläggande utbildningen ska följa myndigheternas restriktioner när det gäller, bland annat, munskydd. Inga prao-perioder ordnas just nu.

Kulturinstitutet fortsätter med distansundervisning då det är möjligt. Närundervisning ordnas inte.

Museer, bibliotek och ungdomsgårdar

Raseborgs museum är stängt i januari. Stadens ungdomsgårdar håller öppet med begränsningar. Biblioteken är stängda, men det är möjligt att avhämta reserverat material.

Idrott

Simhallen, stadens idrottsutrymmen och skolornas gymnastiksalar är stängda i januari. I enlighet med Olympiska kommitténs rekommendation tillåter staden att över 20-åriga toppidrottare med landslagsuppdrag och lag som tävlar på FM- eller på division 1-nivå får träna i stadens utrymmen.

Allmänna tillställningar och distansarbete

Regionalförvaltningsverket har förlängt restriktionerna när det gäller allmänna tillställningar till och med 31.1.2021. Allmänna tillställningar är alltså förbjudna, men möten med maximalt tio deltagare, som är lagstadgade eller absolut nödvändiga, är tillåtna

Distansarbete rekommenderas även i fortsättningen.

Privata tillställningar och närkontakter

I enlighet med rekommendationen från huvudstadsregionens coronakoordineringsgrupp rekommenderar Raseborgs stad att närkontakterna begränsas till de som bor i samma hushåll eller under jämförbara förhållanden.

Privata tillställningar eller träffar rekommenderas inte.

Mer läsning