Raseborg försummar laga vårdkoncept

VN har aktualiserat det senaste beslutet av regionförvaltningsverket (RFV) där det hårt kritiserar den tillämpning staden har byggt upp med call center-läkare eller distansläkare i telefon.