Raseborg får ris för fjärrläkarsystem

Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att vårdpersonal på ett äldreboende självklart får ringa Nödcentralen om en klient insjuknar akut. Bild: VN-arkiv/Niclas Erlin

Att de som bor på Mariahemmet i Pojo inte skulle få tillgång till sjukhusvård i en akut situation stämmer inte. Det säger social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen med anledning av att Regionförvaltningsverket riktar skarp kritik mot Raseborgs fjärrläkarsystem.

Regionförvaltningsverket fick i fjol in ett klagomål där det bland annat sades att personalen på Mariahemmet i Pojo förbjudits att anlita andra läkare för klienterna än vårdföretaget Doctagons läkare, samt förbjudits att ordna transport till sjukhus.

Så svartvit är situationen inte. Social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen säger att personalen självklart får ringa Nödcentralen om en klient insjuknar akut.

– Det finns inget avtal, vare sig skriftligt eller muntligt som skulle förbjuda det.

Det gäller såväl på Mariahemmet som på stadens övriga hem och boenden.

– Vi använder Doctagons tjänster på alla våra enheter inom omvårdnad och omsorg.

På hälsocentralens bäddavdelning, som går under sjukvård, har man egen läkare.

"Sällan verkligt akut"

Jeanette Pajunen säger att det är otroligt sällan det händer något riktigt akut på ett äldreboende. Men om det händer ringer personalen naturligtvis en läkare, på det bolag man har avtal med och som finns till förfogande dygnet runt.

Hon beskriver en hypotetisk akut situation:

– En klient får en infarkt. En vårdare håller koll på andning och ringer 112, medan en annan vårdare ringer Doctagon och ber läkaren omgående ordna en remiss till sjukhuset.

Jeanette Pajunen är litet förvånad över utlåtandet från Regionförvaltningsverket.

– Men i och med att det är den övervakande myndigheten ska man förstås ta ett utlåtande därifrån på allvar.

Brister på hemmet

Till saken hör att Regionförvaltningsverket gjorde ett oanmält besök på Mariahemmet för ett år sedan, den 8 september 2016, och listade flera brister på äldreboendet.

Olägenheterna som Regionförvaltningsverket pekar på hänger långt samman med det avtal som staden har med vårdföretaget Doctagon om fjärrläkartjänster.

Verket anser att det finns klara brister i systemet med fjärrläkare. Bland annat tycker Regionförvaltningsverket att de fysiska besöken på Mariahemmet sker för sällan då de sker en gång var tredje månad enligt fastslaget schema.

I utlåtandet säger Regionförvaltningsverkets överinspektörer att läkare alltid borde besöka Mariahemmet då en klients hälsa så kräver. Ett telefonsamtal mellan vårdpersonal och läkare räcker inte, menar verket.

Fel använda mediciner

Vid Regionförvaltningsverkets oanmälda besök framgick också att klienternas egna mediciner, som följt med dem hemifrån då de flyttat till äldreboendet, lagras i boendets medicinskåp.

Detta även fast åldringen kanske inte längre ordineras medicinerna. Då borde medicinerna förstöras på vederbörligt sätt, men i stället har det hänt att de getts åt andra klienter, sägs det i Regionförvaltningsverkets rapport.

Då social- och hälsovårdsnämnden möts på torsdag kommer Regionförvaltningsverkets rapport upp på agendan i form av ett anmälningsärende.

Social- och hälsovårdsdirektör Jeanette Pajunen som berett och föredrar ärendet förstår kritiken vad gäller medicinerna:

– Det är en ren miss som gjorts på Mariahemmet, ja. Så här får det inte vara och nu har alla mediciner som klienter haft med sig gallrats bort. Vi har också kollat med de andra boendena och på dessa har det här systemet inte funnits.

Mariahemmet har 29 platser. Personalen består av en ansvarig sjukskötare, två sjukskötare, närvårdare, vårdbiträden och anstaltsbiträde.