Raseborg får en teaterskola

I rampljuset. Anna Luhtasela, Emma Kullberg och Jani Lastuniemi hoppas att teaterskolan blir populär i Raseborg. Bild: Lina Enlund

En ny teaterskola för barn och unga startar i Raseborg. På sikt är målet statsstödd teaterundervisning på svenska i Finland.

Konceptet är detsamma som för musikinstitut och bildkonstskolor: att ge undervisning i konstämnen från grunden och sakta bygga på kunskapsbasen. I Raseborg startar fyra grupper, två i Karis och två i Ekenäs, med undervisning en gång i veckan.

Uttryck. Emma Kullberg och Anna Luhtasela ska lära ut teaterns grunder åt barn och unga i Raseborg. 60 får plats i teaterskolan som startar i höst. Bild: Lina Enlund

– Vi börjar från början och går igenom grunderna i teaterkonst. Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, alla är välkomna med, säger Anna Luhtasela, som ska leda grupperna för högstadie- och gymnasieelever.

Grupperna för elever i klasserna fyra till sex leds av Emma Kullberg. Hon rekommenderar teaterskolan för alla.

– Teater ger självförtroende och fantasi. Man utvecklas mycket när man håller på med teater. Och helt praktiskt: Om man vågar stå på scen framför publik och prata så kanske det inte känns lika hemskt längre att stå framför klassen och hålla bokföredrag, säger hon.

Teater ger positiv kroppsbild

Anna Luhtasela har erfarenhet av att jobba med kultur och ungdomar från tidigare, också teater. Enligt hennes erfarenhet kan teater vara ett mycket bra val för unga, speciellt inför och under puberteten.

– I teater jobbar vi mycket med kroppen och jag har märkt att det är jätteskönt för speciellt flickor i puberteten att få upptäcka att alla kroppar är olika och att det är helt okej. Det är ett jättebra sätt att jobba med sin kroppsbild, säger hon.

– Teater stöder individens utveckling. Och alla kan det här, för alla har lekt. Och det är det som är grunden i teater: lek, säger projektledare Jani Lastuniemi vid Finlands svenska ungdomsförbund (FSU).

Succé i Pargas

Teaterskolan administreras av FSU och projektet Teaterskolan i Svenskfinland. Teaterskolor ordnas i Österbotten, Åboland, Raseborg och Borgå.

– Vi startade Åbolands teaterskola 2009 och den har varit väldigt populär. Bara i Pargas, som är en liten ort, har vi haft 100 med i verksamheten. Men vi blev väldigt ensamma och hade inte möjlighet att utvecklas. Då kom vi på idén till projektet Teaterskolan i Svenskfinland, säger Lastuniemi.

Projektet samlar ihop aktörer inom undervisning i teaterkonst för barn till en större helhet, där kvaliteten på undervisningen kan säkras och verksamheten utvecklas.

– På det sättet kan vi garantera att alla får samma undervisning och att verksamheten blir mångsidig.

500 timmar teaterkonst

På sikt hoppas Lastuniemi på statsandelar för Teaterskolan. Fyra teaterskolor får statsbidrag för närvarande, men ingen av dem har verksamhet på svenska. Just nu är det stopp på all statlig finansiering eftersom det inte finns några pengar kvar, men på sikt kan det öppnas nya möjligheter.

– Då vill vi fylla kriterierna för statsandelar. Vi måste se till att det finns efterfrågan och att vi följer läroplanen. Jag tror vi ligger bra till i och med språkaspekten.

Nu följer teaterskolan den allmänna läroplanen för grundläggande konstundervisning, som innebär 500 timmar undervisning under sex–sju år, precis som i musikinstitut och bildkonstskolor. Den fördjupade läroplanen på 1 300 timmar undervisning känns för ambitiös i nuläget.

– Vi vill hellre först erbjuda den allmänna läroplanen och göra den så mångsidig som möjligt innan vi börjar erbjuda de fördjupade, säger Lastuniemi.

Fyller på teaterreserven

I Raseborg ordnas teaterskolan i samarbete med staden, kulturinstitutet, Västnyländska ungdomsringen och Karis ungdomsförening. Arrangörerna poängterar att verksamheten inte konkurrerar med existerande teaterverksamhet.

Uncan i Ekenäs onsdagar klockan 15.30–17 för elever i klasserna 4–6, klockan 17–18.30 för högstadie- och gymnasieelever.

Borgila, Karis, torsdagar klockan 15.30–17 för elever i klasserna 4–6, klockan 17–18.30 för högstadie- och gymnasieelever.

– Den respons vi har fått av de lokala aktörerna inom teatern är att det här snarare fyller på deras resurser än konkurrerar med dem. När man sätter upp en produktion har man inte tid att gå igenom grunderna i skådespelararbetet. Då kan man bra gå i teaterskola en gång i veckan och lära sig det vid sidan om, säger Luhtasela.

– Det är som i handboll: inte går du heller på en turné och sen gör du inget på ett halvår. Det är detsamma med teater. Teaterskolan garanterar att föreningsteater i Svenskfinland utvecklas.

Mer läsning