Raseborg bunden vid gåvobrevet

Bild: Nina ahtola

Vi uppmanar Raseborg stads koncernjurist Patricia Rehn att bekanta sig med rättsläget och vad som gäller i fråga om gåvobrev och ändamålsbestämmelser.

Vi uppmanar Raseborg stads koncernjurist Patricia Rehn att bekanta sig med rättsläget och vad som gäller i fråga om gåvobrev och ändamålsbestämmelser. Saken har behandlats bland annat av professorn i civilrätt vid Helsingfors universitet Urpo Kangas.

Det råder inga tvivel om att det i gåvobrevet för Billnäs skola finns en tydlig ändamålsbestämmelse som är bindande för gåvotagaren och som begränsar stadens möjligheter att rättsligt förfoga över fastigheten. Avsaknaden av hävnings- och andra klausuler påverkar inte detta.

Marga Sandström Ordförande Maria Pettersson Kassör Hem och skola vid Billnäs skola rf

Mer läsning