Raseborg borde gynna övergång till biogas

Finland är föregångare på vägen mot ett koldioxidneutralt samhälle. Stenkol och torv fasas ut i snabb takt och trafikbränslen blir i allt högre grad biobaserade.

Regeringens klimatpolitik är ambitiös, inte minst genom det massiva coronastimulanspaket som till stor del öronmärkts för miljöinvesteringar.

Inför kommunalvalet borde klimatpolitiken tas ner på lokal nivå. Nu saknas konkreta projekt. En bra princip är att söka de projekt som kan realiseras billigt, snabbt och med hög inverkan. Biogas som trafikbränsle är ett sådant.

Biogas, metan, framställs av biomassa som kan vara allt från dynga till hushållens och industrins bioavfall. Som bränsle är biogas helt i klass med bensin eller diesel. I Finland finns för närvarande cirka 18 000 gasbilar som kör med metan. Staten understöder anskaffningen av nya gasbilar liksom även konverteringen av gamla bensinbilar till gas.

Intressant är även att biogas är cirka 35 procent billigare än bensin. I väntan på att eldrivna bilar blir ett realistiskt alternativ för gemene bilist är biogasen helt suverän: koldioxidneutral, förmånlig och enkel att förverkliga.

Dess värre är det närmaste tankstället för gas i Lojo, där Gasum producerar och säljer biogas – liksom även den fossila naturgasen, som även den är 20 procent klimatvänligare än bensin.

Lokal produktion samt försäljning saknas i Raseborg så ingen vill köra på gas. Ingen vill investera i gasproduktion då det inte finns gasbilar. Hönan och ägget.

Här kommer kommunen med i bilden: genom att organisera och gynna, planera och stöda. Staden kan konsekvent gå in för att den egna fordonsparken övergår till biogas, genom konvertering eller nyanskaffning. Gasdrivna bussar är redan vanliga i många städer – varför inte även i Raseborg, om lokalt bränsle finns att tillgå. Ett lokalt gastankningsställe får intresset för gasbilar att öka även privat.

I Österbotten finns redan ett flertal privata biogasproducenter – lantbrukare som utnyttjar lantbrukets avfall i sin produktion av biogas som säljs på egna tankstationer. Ett sådant koncept kunde gott tillämpas även i Raseborg, där hästgårdarna kämpar med problemet att göra sig av med all dynga.

Eldriven trafik är klart den lösning dit utvecklingen är på väg, men övergångstiden är lång. Den tiden kan vi inte vänta med armarna i kors. Biogas är ett vinn-vinn-alternativ som är billigt, snabbt och effektivt.

Lennart Nybergh Karis