Raseborg behöver vuxna som hjälper unga som mår dåligt

Familjecenter. Tobias Lindholm, socialhandledare vid Raseborgs familjecenter, och Theresa Vihlman, enhetschef för barn och familjetjänster vid Raseborgs stad, säger att det behövs flera stödpersoner, stödfamiljer och fosterfamiljer i Raseborg. Nu på hösten ordnas det kurser för intresserade. Bild: Charlotta Svenskberg

Behovet av fosterfamiljer, stödfamiljer och stödpersoner ökar i Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå. Allt yngre mår dåligt, säger Theresa Vihlman vid Raseborgs stads barn- och familjetjänster.

– Tidigare var behovet av fosterfamiljer störst hos barn i åldern elva till tretton, men åldersintervallet sjunker hela tiden, säger Theresa Vihlman, enhetschef för barn och familjetjänster vid Rasebo...