"Raseborg behöver nordiska vänner!"

Raseborgs stadsfullmäktiges första vice ordförande Ulf Heimberg önskar att staden skulle knyta vänskapsband med nordiska orter igen. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs stadsfullmäktiges första vice ordförande Ulf Heimberg vill återuppväcka det nordiska vänortssamarbetet.

På stadsfullmäktiges möte den 4 december lämnade Ulf Heimberg, SDP, in en motion om att staden Raseborg borde gå in för och arbeta för att skapa ett vänortssamarbete igen.

– Förslagsvis med några av Ekenäs, Karis och Pojos tidigare vänorter. Alternativt med några av de städer eller kommuner som finns längs Kungsvägen som börjar i norska Bergen, går genom Raseborg och slutar i S:t Petersburg.

Kungsvägen är också en förening som staden nyligen anslutit sig till.

Beställning på vänorter

Ulf Heimberg säger att det fanns en beställning på att lämna in en motion i frågan. Efter att staden Raseborg grundades 2009 sades samarbetet med de nordiska vänorterna upp.

– Det har i flera omgångar frågats varför Raseborg inte har några vänorter. Nu senast kom frågan upp i en paneldebatt som Ekenässällskapet höll. I panelen satt representanter från SDP, SFP och De gröna. Ingen av oss såg några hinder för att jobba för att återuppliva vänortssamarbetet.

Men vän med vem?

Ulf Heimberg efterlyser en diskussion, gärna en debatt, om vilka städer eller kommuner som kunde vara Raseborgs vänorter. Bland de tidigare vänorterna finns Alingsås och Ystad i Sverige, Haugesund i Norge och Søllerød i Danmark.

– Var och en av primärkommunerna Ekenäs, Karis och Pojo hade ju två tre vänorter, det hade varit för mycket att behålla dem alla, tillstår han.

"Skulle berika"

Men att helt begrava samarbetet var ett misstag, menar han.

Att Ulf Heimberg är ute i det här ärendet beror nämligen – förutom en beställning från allmänheten – på att han är övertygad om att det skulle vara berikande.

Han frågar sig vart vi är på väg och var vi kommer stå om tio år om inte det finlandssvenska i Finland stärks. Det skulle det – genom mer nordiskt samarbete.

– Det handlar inte bara om utbildning, kultur och turism. För oss finlandssvenskar är det nordiska samarbetet jätteviktigt, i synnerhet nu då vi drabbats av en del domänförluster. Jag önskar att Raseborg kunde vara ett fönster mot Norden, en plattform för nytänkande, säger Ulf Heimberg.

Genom ett nordiskt vänortssamarbete kan också jobb över landsgränserna främjas, tror han. Och det vore bra:

– Det skulle skapa en större förståelse för nordismen.

Motionen som han lämnade in går härnäst till stadsutvecklingssektionen, förmodar han.

– Men jag önskar att alla sektioner fick ge sin syn på vikten av nordiskt samarbete.