Raseborg behöver flera som Anette Sjöberg – staden är på jakt efter nya stödpersoner

Anette Sjöberg har varit en stödperson sedan 2019. Bild: Lina Enlund

I Raseborg råder det ett behov av frivilliga stödpersoner. Genom utbildning och marknadsföring på sociala medier vill man locka fler frivilliga. "Det är så roligt att umgås med glada och trevliga människor", säger Anette Sjöberg.

– Vi vill ge stöd utanför hemmet, säger Jessica Himanen-Stenström som är enhetschef för Raseborgs vuxensocialarbete och handikappservice.Inom staden råder det brist på frivilliga stödpersoner. Inom so...