Raseborg barnvänlig kommun igen

Under Offspring 2017 kunde ungdomarna bland annat prova på att skejta.Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Unicef har igen beviljat staden Raseborg erkännande som Barnvänlig kommun.

För andra gången i rad har Unicef beviljat Raseborg erkännande om barnvänlighet. Första gången erkännandet beviljades var 2015. Erkännandet är i kraft två år åt gången.

Målet för barnvänlighetsmodellen är bland annat att arbeta för barnens rättigheter och i beslutsfattandet beakta vilka konsekvenser olika beslut får för barn.

"Inte klart på några år"

Utvecklingsarbetet för att göra Raseborg till en bra stad för barn har pågått sedan år 2014.

– Barnens rättigheter blir inte färdiga på några år. För kommunerna är erkännandet såväl ett tack för utfört arbete som en förpliktelse att lägga ännu större vikt vid barnens synpunkter i fortsättningen, säger Marja-Riitta Ketola, generalsekreterare för Unicef Finland.

Egna sidor på nätet

Det är viktigt att barn och ungdomar själva är förtrogna med konventionen om barnets rättigheter och förstår dess betydelse. I Raseborg har man svarat på denna utmaning exempelvis med de interaktiva sidorna Barnens Raseborg.

– Där berättas på ett barnvänligt sätt om barnets rättigheter och kommunens service. Sidorna har behandlats i samtliga grundskolor och de har väckt en hel del diskussion hos barnen, säger Sanna Koskinen, sakkunnig vid Unicef.

Offspring i år igen

Arbetsgruppen bakom Raseborg Barnvänlig kommun har utvidgats under verksamhetsperioden. Gruppen har fått nya representanter från olika sektorer samt kommunala beslutsfattare.

Evenemanget Raseborg offspring, som i år arrangeras för tredje gången är ett bra exempel på arbetsgruppens växelverkan med barn och ungdomar.

Under evenemanget kan elever i klasserna 6 och 8 pröva på något nytt, överskrida språkgränser och ha kul. Målet med Raseborg offspring är att öka ungdomarnas samhörighet och Raseborgsanda samt stödja vänelevsverksamheten. Dagen såväl planeras som bedöms efteråt av ungdomarna och stadens ungdomsarbetare tillsammans.

– Att vi arbetat enligt Barnvänlig kommun-modellen har bidragit till en hel del barnvänlig aktivitet i kommunen. Det ger en god utgångspunkt för fortsatt arbete och för att sprida en barnvänlig verksamhetskultur. En barnvänlig kommun är en mänskovänlig kommun, säger dagvårdschef Charlotte Lindh.