Raseborg är alltid rätt

Fantastisk. Det är ett ord som Raseborgs turistchef Ville Vuorelma ofta använder när han beskriver sin stad. Bild: Lina Enlund

Under sin första tid som Raseborgs turistchef har Ville Vuorelma studerat staden och för diskussioner med de lokala företagen och organisationerna. Möjligheterna är många i Raseborg, men utmaningen är marknadsföringen och tillgängligheten.

För några månader sedan blev det klart att 32-årige Ville Vuorelma fick tjänsten som Raseborgs turistchef. Nu står han inför sin första sommar och turistsäsong, även om han själv vill komma bort från snacket om att just sommaren är den självklara turistsäsongen.

– Det kommer många turister till Raseborg på sommaren och det finns ett brett utbud. Men då man talar om sommaren som den enda turistsäsongen glömmer man lätt bort att andra årstider kan höra till turistsäsongen. Det skall man inte göra, Raseborg är fantastiskt året om, säger han.

Det svåra är att marknadsföra Raseborg under vintern. Sommarstaden Ekenäs har lanserats till lust och leda, men hur många har någonsin talat om vinterstaden Raseborg? Utanför sommarsäsongen måste regionen i högre grad satsa på evenemang och lokalturism.

– Det händer lätt att man tar saker och ting för givet, till exempel vår natur. Vi tänker inte på hur unik miljö det handlar om, även jämfört med andra länder, säger Vuorelma

Han har ett eget exempel från en sådan situation i vintras.

– Min partner är från Manchester och min blivande svärmor besökte oss i januari. Då gick vi på isen och det var en ny upplevelse för henne. Promenaden blev hennes starkaste minne och den berättade hon om för sina vänner.

Många styrkor

Ville Vuorelmas jobb handlar främst om att utveckla turismen i Raseborg. Just nu arbetar han på en handlingsplan för 2019 och strategiplan för åren 2019–2024. I korthet går arbetet ut på att han kartlägger utvecklingsmöjligheterna och ser på konkreta åtgärder. Någonting som förmodligen är lättare sagt än gjort, redan nu finns det ett brett utbud.

Vuorelma behöver inte lång tid på sig för att räkna upp en drös av saker man kan göra i Raseborg. Förstås finns de klassiska grejerna med på hans lista, som att besöka Raseborgs slottsruiner, ta del av de olika naturstigarna eller bekanta sig med Ekenäs skärgårds nationalpark.

Eller varför inte besöka de olika bruksmiljöerna i Billnäs, Svartå och Fiskars?

– Det mesta finns redan här, men vi måste förbättra tillgängligheten. Jag har först nu lärt mig att det finns flera olika slottsruiner i regionen och många fina friluftsområden, som Läppträsket och Västerby.

Han betonar även att alla invånare i Raseborg är marknadsförare av den egna som hemorten, som de kan vara stolta över.

Ny webbtjänst

I mitten av mars inledde Ville Vuorelma sitt arbete som turistchef och den första tiden har varit bra. Han säger att han har fått en god bild av staden och flera gånger under intervjun återkommer Vuorelma till att han tycker om människorna i Raseborg. Dessutom är han tacksam för det stöd han har fått av sina kolleger.

– Stämningen är fin i Raseborg och det är någonting genuint med invånarna. Jag tycker om att det är avslappnat och autentiskt. Dessutom är människorna trevliga och jag uppskattar humorn.

Redan nu har Vuorelma fört diskussioner med olika företag i Raseborg och ämnet har oftast varit hur Raseborg kan marknadsföras ännu bättre. Enligt honom är samarbete oundvikligt om man vill utveckla turismen.

En konkret satsning är nätbutiken som har skapats i samarbete med Hangös turisttjänst och föreningen Helsinki West. I praktiken innebär det att man via tjänstens webbsida kan beställa biljetter till olika attraktioner – och boka inkvartering – både i Hangö och i Ekenäs. Vill man få in information i nätbutiken skall man kontakta de olika turismtjänsterna.

En snabb granskning av webbtjänsten visar att det bland annat är möjligt att beställa biljetter till Frontmuseet i Lappvik eller boka in en vandringstur i Grabbskog i Ekenäs.

– Dessutom har vi lanserat vår nya evenemangskalender, där man hittar alla evenemang i Raseborg. Det är enkelt och gratis för arrangörerna att sätta in det de vill, säger Vuorelma.

Han säger också att det finns ett nytt projekt mellan Hangö, Salo, Kimito och Raseborg. Den så kallade kustrutten är en cykelsträcka som tar dig med på en tur genom de olika landskapen.

Alla är välkomna

I grund och botten handlar förstås jobbet som turistchef att locka, just det, turister till Raseborg. Någonting som Vuorelma är fullt på det klara med och han har en bild av vem Raseborg kan intressera. Redan det faktum att staden ligger nära både Helsingfors och Åbo innebär att Raseborg har potential att locka flera besökare därifrån.

– Också tyska, ryska och svenska turister är intresserade av Raseborg. På längre sikt är Asien en möjlighet, men man måste komma ihåg att de olika kuluturerna innehåller olika segment. Till exempel kan man inte utgå ifrån att alla kineser tänker på samma sätt och har samma behov.

Utmaningen är att paketera och göra utbudet tillgängligt för de olika grupperna. Men Ville Vuorelma har åtminstone ett svar på frågan om varför det lönar sig att besöka Raseborg:

– Framför allt har vi en unik historia och en unik natur, som ligger nära till hands. I centrum står det lokala som gör upplevelsen unik för våra besökare.