Rapporteringen ska lyfta fram lösningar

Alla som producerar texter och analyser om omvärlden borde kolla att perspektivet är det rätta. Hur ser helheten ut? På vilket sätt kan vi gå vidare?

The Loving Memory of Hans Rosling heter den monologföreställning som är aktuell på Teater Viirus och som skådespelaren Oskar Pöysti också turnerar med under året. Teatern för på det här sättet Rosling...