Rankning delar åsikterna

Bild: Lina Enlund

I Ingå anser kommundirektören att Finlands näringsliv EK:s kommunrankning inte ger en rättvis bild av läget i Ingå. Samtidigt säger Raseborgs stadsdirektör att det finns saker att jobba på.

Ragnar Lundqvist, stadsdirektör i Raseborg, konstaterar att resultatet i EK:s kommunrankning inte är smickrande. Men med tanke på att Raseborgs ekonomiska region också i de tidigare undersökning...