Ramsholmens reviderade skötselplan låter större lärkträd och hästkastanjer stå kvar

Tekniska nämnden har godkänt en reviderad skötselplan för Hagen, Ramsholmen och Högholmen. Bland annat innebär skötselplanen att murkna vedbitar som är under tre meter och ligger i närheten av huvudstigar får föras bort. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Tekniska nämnden i Raseborg har godkänt såväl skötselplanen för park- och närskogarna som en reviderad skötselplan för Hagen, Ramsholmen och Högholmen i Ekenäs.

Tekniska nämnden godkände på sitt möte i går en reviderad skötselplan för naturskyddsområdet vid Hagen, Ramsholmen och Högholmen. Den här planen har gjorts som ett konsultarbete av företaget Faunatica...