Ramsholmen diskuterades

Bild: VN-arkiv

Miljö- och byggnadsnämnden, Raseborg

Apropå den senaste tidens skriverier och Hagen och Ramsholmens skick var miljöinspektör Aapo Ahola kallad till miljö- och byggnadsnämnden möte. Han informerade nämnden om läget angående skötseln av Ramsholmens naturskyddsområde.

– Vi kan inte besluta vad där ska göras, bara konstatera läget. Men man borde börja följa den godkänna skötselplanen tillsvidare så att inte området växer igen av sly. Man borde åtminstone göra det man kan inom planen innan man säger att den är dålig, säger nämndens ordförande Mikael Nylund (SFP).

– Att det är så många parter involverade är ett dilemma, säger Nylund som efterlyser en diskussion mellan NTM-centralen, stadens tekniska sida och miljöbyrån.