Ragnar Lundqvist förklarar varför fastighetsförsäljningarna inte har slutförts

Gamla stadshuset i Ekenäs såldes till Moviator i juni – men staden har bara fått ungefär en tredjedel av försäljningssumman. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Gamla stadshuset i Ekenäs såldes till Moviator i juni – men staden har bara fått ungefär en tredjedel av försäljningssumman. Det är möjligt att köpet måste hävas, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Yle rapporterar att försäljningen av gamla stadshuset och Knipnäs sjukhusfastighet i Ekenäs inte genomförts som planerat. Då VN tar kontakt med stadsdirektör Ragnar Lundqvist framgår att staden...